A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

A


English Preferred Spanish

abruptly
accumulator
activate
adjuster hardware
alignment
amber
amber ABS light
analog
anti-chatter band
anti-lock
anti-lock brakes
arbor (e.g. of a brake lathe)
arc
assembly
atmospheric port
axle
axle seal

bruscamente
acumulador
activar
mecanismos de ajuste
alineación
ámbar
luz ámbar ABS
análogo
banda de control de vibración (silenciador)
antibloqueantes
frenos antibloqueantes
eje
arco
ensamblaje
orificio atmosférico
eje
sello del eje

 A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z