A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

B

English Preferred Spanish

backing plate
balancer
ball joint
banging noise
battery (i.e. 12V)
battery (small battery, e.g. 1.5V)
bead breaker (i.e. of a tire machine)
become tight
bellows
bent
bind
binding
bleed
bolt
boot seal
bottoms out
bounce
braking
brass
bump
bump/jounce stop
bushing
buzzing noise

plato de soporte
balanceador
rótula (ball joint)
golpe fuerte
batería
batería (pila)
grampa depresora de bordes
endurecer
botas protectoras
doblado
atorar
atorándose
sangrar (purgar)
tornillo
bota cubrepolvo
baja y pega al fondo de su recorrido
rebotar
frenando
bronce
tope
tope de goma para rebotes
buje (bushing)
zumbido (sonido)

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z